Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

«ΑΔΟΚΙΜΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ» της Μαρίας Κολοβού - Ρουμελιώτη


Τις απορίες μες τα σπλάχνα μου δεν έκρυψα 
Ψάχνω με τρόπους να εφεύρω την ουσία
Στήνω αυτί στους δρόμους κι αφουγκράζομαι
Για  ποιον ορίζοντα βαδίζει η κοινωνία.

Χαϊδεύω οράματα στην πιο βαθιά ρυτίδα τους
Αυτή που ανοίγει δρόμους για τα άστρα
Και ξεπηδούνε σύμβολα από πολέμων σάλπιγγες
Και τα συλλέγω ευλαβικά σε άδεια κάστρα.

Κάθε πρωί μόλις ξυπνώ ικέτης γίνομαι
Σ’ ένα ναό που μόνο εγώ αναγνωρίζω
Και προσπαθώ να συγκρατήσω αυτό που ορκίζομαι
Και την κατήφεια που με δέρνει πάντα πνίγω.

Περνάω  σκάλες παλαιών συμβολισμών
Κι όλους τους άγριους ανέμους ξεγελάω
Νιώθω πως καίει  πλάι μου θυμίαμα ευχών
Κι αδόκιμος ανιχνευτής για την Ανατολή τραβάω.

Να πάρω φως από του  Ήλιου το σεργιάνημα
Να πιούν δροσιά τα κουρασμένα βλέφαρα στην κρήνη
Κι απ’ του Αυγερινού  το πλάνο άγγισμα
Άστρα να κλέψω για την  ποθητή  Ειρήνη.

 
 Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Υ.Γ: Το ποίημα ανήκει στη Βραβευμένη ποιητική συλλογή:«Ομφάλιοι λώροι και συρματοπλέγματα». 
Έχει δημοσιευθεί στο 56ον  τεύχος του Τριμηνιαίου περιοδικού "ΚΕΛΑΙΝΩ", σελ:20.
Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ελληνο-Aυστραλιανού Πολιτιστικού Σύνδεσμου Μελβούρνης 2016Ο Ελληνο-Aυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος Μελβούρνης προκυρήσσει και φέτος τον ετήσιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό του, τα αποτελέσματα του οποίου θα ανακοινωθούν την ημέρα που θα κυκλοφορήσει το 62ο τεύχος του περιοδικού Αντίποδες τον προσεχή Οκτώβριο.
Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα στις εξής κατηγορίες: ποίηση, διήγημα και μονόπρακτο θεατρικό έργο.
Αναλυτικά:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό οφείλουν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, που μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Ελληνο-Αυστραλιανού Συνδέσμου Μελβούρνης (www.gacl.com.au) και να την αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαγωνισμού:gaclitcomp@gmail.com .
* Η αξιολόγηση θα είναι διαφορετική για την κάθε γλώσσα.
* Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε μια ή όλες τις κατηγορίες και σε μία ή και στις δύο γλώσσες, με ένα μόνο έργο στην κάθε κατηγορία και γλώσσα. Έργα με μικτό γλωσσικό περιεχόμενο, π.χ. μέρη διαλόγου σε ποίημα, διήγημα ή μονόπρακτο επιτρέπονται, αλλά κατατάσσονται στην κατηγορία όπου το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου τους ανήκει, κατά την κρίση της κριτικής επιτροπής. Έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια μεγέθους, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν σταλούν στην κριτική επιτροπή.
* Όρια: Ποίημα 100 στίχοι (γραμμές), Διήγημα 2000 λέξεις, Μονόπρακτο 15 λεπτά (διάρκεια)
Κάθε έργο πρέπει να είναι αυθεντικό και να μην έχει δημοσιευθεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.
Κάθε έργο θα υπογράφεται μόνο με ψευδώνυμο και το ίδιο ψευδώνυμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα έργα που υποβάλλονται από το ίδιο πρόσωπο.
* Κάθε έργο πρέπει να αποσταλεί (Word document attachment) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  gaclitcomp@gmail.com. Στην ίδια διεύθυνση, και με τον ίδιο τρόπο αλλά σε χωριστό κείμενο, θα πρέπει να αποσταλούν και τα προσωπικά στοιχεία εκείνων που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, που θα περιλαμβάνουν το ψευδώνυμο, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τηλέφωνό τους, καθώς και τον αριθμό στίχων για τα ποιήματα, και λέξεων για τα διηγήματα.
* Το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και σε κάθε γλώσσα θα είναι ένα αναμνηστικό τρόπαιο και επιταγή χρηματικού ποσού. Στο δεύτερο και τρίτο βραβείο καθώς και στους επαίνους (αν υπάρχουν) θα απονεμηθεούν τιμητικά διπλώματα και βιβλία.
* Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και στην κάθε μια από τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Αντίποδες, τεύχος 62, 2016, που θα κυκλοφορήσει την ημέρα της απονομής των βραβείων.
Προθεσμία για την υποβολή των έργων για συμμετοχή στο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό είναι η Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016.

Καίτη Αλεξοπούλου Γιάννης Γεωργίου

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας
LITERARY COMPETITION 2016

The Greek-Australian Cultural League of Melbourne announces its annual Literary Competition for 2016. The results will be announced on the day of the launch of the 62nd issue of the periodical Antipodes in October this year.
The Literary Competition covers work written in either Greek or English in the following categories: poetry, short stories and one-act theatrical plays.
Competition Rules:
*Participants are required to complete a registration form which can be downloaded from the Greek-Australian Cultural League website (www.gacl.com.au) and should be emailed to the Literary Competition address: gaclitcomp@gmail.com

*The adjudication will be separate for each language.
*Participants may submit work in one or all the categories and in one or both languages, with only one piece in each category they choose. Works with mixed language content, e.g. parts of a dialogue in a poem, a short story or a one-act play, are acceptable, but they will be classified according to the language used in the largest part of the text, at the discretion of the judging panel.
*Works that do not comply with the limits of content, as prescribed below, will be automatically rejected and will not be forwarded to the panel of judges.
*Content limits: Poem 100 verses (lines); Short story 2000 words; One-act play 15 minutes’ duration.
*All submissions should be the original work(s) of the authors and should not have been submitted in another competition or have been previously published.
*Each work submitted should be signed by a pseudonym (nom de plume) and the same pseudonym should be used in signing all the entries submitted by the same person.
*Each competition entry should be sent only electronically (Word document attachment) to the competition email address:  gaclitcomp@gmail.com . Additionally, in a separate text sent to the same email address, participants are required to forward their particulars, including the pseudonym, the full name, address and telephone numbers and also, the number of verses in their poems and number of words in their short stories.
*The First Prize in each category and in each language will be a commemorative trophy and a monetary prize. The Second and Third Prizes and any Commendations will be a relevant award certificates and books.
*In all categories and languages, the works awarded First Prize will be published in the 62nd issue of the periodical Antipodes which will be launched on the day of the announcement of the awards.
*The deadline for the submission of works for participation in the Literary Competition 2016 is Friday 24 June 2016.
Cathy Alexopoulos John Georgiou
President General SecretaryΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 2016

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………..
Διεύθυνση: ………………………………………………………………………………………
Τηλέφωνο: ……………………………….E-mail: …………………………………………………….
Τίτλος/τίτλοι έργου/έργων
που υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Γλώσσα έργων
που υποβλήθηκαν: ………………………………………………………………………………………………………..
Ψευδώνυμο: ………………………………………………………………………………………..
Ο κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω ότι:
  1. Είμαι ο/η συγγραφέας του/των ανωτέρου έργου/έργων.
  2. Τα έργα είναι αυθεντικά και δεν έχουν δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.
  3. Επιτρέπω στον Πολιτιστικό Σύνδεσμο να κάνει τις απαραίτητες συντακτικές ή και ορθογραφικές αλλαγές άν το έργο μου βραβευτεί και δημοσιευτεί στο τεύχος 62 του περιοδικού «Αντίποδες» 2016.
Υπογραφή:……………………………………………………………………………………………………………………
Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση αυτή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  gaclitcomp@gmail.com
APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE LITERARY COMPETITION 2016

Name: ………………………………………………………………………………………………
Address: …………………………………………………………………………………………
Telephone:…………………………………Ε-mail: ………………………………………………….
Title(s) of work (s) submitted: ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Language of works submitted: …………………………………………………………………
Pseudonym: ……………………………………………………………………………………
I, the undersigned certify that:
  1. I am the author of the submitted works.
  2. The work(s) has/have not been submitted in other competitions or published in any printed form previously.
  3. I permit the GACL to publish my winning work/s and make any grammatical or syntactical changes as may be deemed necessary.
Signature: ……………………………………………………………………………………………………………….
Please complete and email this application form to: gaclitcomp@gmail.com

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

«Δακρυσμένη πέτρα» της Μαρίας Κολοβού ΡουμελιώτηΤο βραβείο «Μυκήναι» απονεμήθηκε στην Μαρία Κολοβού Ρουμελιώτη από την «Αμφικτιονία Ελληνισμού» για για τη συμμετοχή της στον Ε΄ Παγκόσμιο Ποιητικό Διαγωνισμό με θέμα «Αρχαίο Ελληνικό Μεγαλείο» (Παρθενών, Δίον, Βεργίνα, Πέλλα, Δελφοί, Αμφίπολη, Κνωσσός, Ολυμπία κλπ) με το ποίημά της «Δακρυσμένη πέτρα» και την έκδοσή του στο βιβλίο του 5ου Παγκόσμιου Ποιητικού Διαγωνισμού.

Δακρυσμένη πέτρα - (σελ: 101)

Λιόγερμα αλμυρό.
Το λευκό μάρμαρο νίπτει τας χείρας του.
Βουτηγμένη  στα αίματα η  γης  των προγόνων.
Αναστενάζει η πέτρα που  έρμη απέμεινε
με δάκρυα  αγωνίας λουσμένη.
Σε χώμα μητρικό,
ρυτιδωμένο το βλέμμα πορεύεται.
Η Εράσμια Θεά πνιγμένη εθεάθη 
με  κοχύλια και φύκια στο στέρνο.
Κλαίει η Μνήμη. 
Η Τιμή της ξυπόλυτη
πάνω στη ρέουσα άμμο φιλάει το χώμα…
Επαίτης αδικαίωτη,
αποδιώκει το τσίμπημα της Μέδουσας.
Ελπίζει…
Ξενιτεύεται…
Μένει στους πέντε δρόμους…
Μονομάχοι  οι τελευταίοι μαχητές.
Θα κερδίσουν τη μάχη;
Ο Προπύργιος Έρωτας θα παραβγεί της Λαίλαπας;
Θα συγκολλήσει τα σπασμένα της μέλη;
Θα αφήσει πίσω τις Ερινύες να παλεύουν;

Αμφίκυρτη η Νέα Σελήνη σταλάζει κώνειο
στο τσακισμένο μέτωπο,
το στεφανωμένο με λιόκλαδο.
Πλάι της παρελαύνουν οι προδότες.
Εξαφανίζουν τα ίχνη της.
Μες τα συντρίμμια της κραδαίνει
τους χτύπους του γλύπτη…

Μαρία Κολοβού - ΡουμελιώτηΚυκλοφόρησε το νέο τεύχος του πολιτιστικού και λογοτεχνικού περιοδικού «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» ο Θεσσαλός

«Τραπεζούντα - Το διαμάντι της Ανατολής»το νέο βιβλίο του Θοδωρή Δεύτου παρουσιάζεται στην πάτρα

ΔΕΥΤΟΣ2
Το βιβλιοπωλείο Discover your Way, O σύλλογος «Φάρος Ποντίων Πατρών» και οι εκδόσεις Ωκεανός παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του Θοδωρή Δεύτου με τίτλο: «Τραπεζούντα- Το διαμάντι της Ανατολής».
Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Απριλίου στις 20:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείο «Βυζαντινό» (πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 106, τηλ.: 2610 243000).
Για το βιβλίο  θα μιλήσουν:
Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, αναγνώστρια, μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Καλαβρυτινών Πάτρας
Αναστασία Δημητροπούλου, Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και  αρθρογράφος στο literature.gr
Xαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Κωτσαλίδης
Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η Σοφία Παπαδοπούλου, μέλος της θεατρικής ομάδας του Πανεπιστημίου της Πάτρας
Συμμετέχει το Χορευτικό Τμήμα του Συλλόγου «Φάρος Ποντίων Πατρών».
Η περίληψη του βιβλίου
Η άτακτη αποχώρηση του Ρωσικού στρατού από την πόλη προκαλεί πανικό, κι έτσι η οικογένεια του γνωστού μεγαλέμπορου σιτηρών και καπνών Λάμπου Κυριακίδη αποφασίζει να εγκαταλείψει την Τραπεζούντα κακήν-κακώς. Η εγγονή του Λάμπου, η Πινίτσα, έχει δύο μικρά παιδιά και μπροστά στον φόβο του αφανισμού, αποφασίζει να αφήσει το ολίγων μηνών αγοράκι της, στον Τούρκο υπηρέτη, τον Χασάν, με την ελπίδα ότι αργότερα θα επέστρεφε να το πάρει. Η οικογένεια μοιράζεται, άλλοι έρχονται στην Ελλάδα και άλλοι περνούν στην Γεωργία. Η μοιρασμένη οικογένεια Κυριακίδη περνά πολλές δοκιμασίες, εδώ κι εκεί. Στην Ελλάδα η κατάσταση μετά την Μικρασιατική καταστροφή είναι άθλια, αλλά και στην Ρωσία, τα δεινά που περνούν οι μειονότητες από το νέο καθεστώς, δεν είναι λίγα. Στην Ελλάδα έχει φτάσει η Πινίτσα με το δυόμιση χρονών κοριτσάκι της και η γιαγιά Θεοφρονία, ενώ στη Ρωσία, ο γιος της οικογένειας ο Ιεροκλής με την οικογένεια του. Ο πόνος για το μωρό που έμεινε πίσω, αγιάτρευτος, αξεπέραστος, αλλά έπρεπε να αγωνιστούν, να ζήσουν, με το όραμα πάντα να επιστρέψουν να το βρουν και να το πάρουν.

Από τα χρώματα και τα αρώματα της Τραπεζούντας ως τους προσφυγικούς καταυλισμούς της Κατερίνης, της Νέας Σάντας, τις περιπέτειες στο Σοχούμι, την εξορία στον Καύκασο, την αναγκαστική μετανάστευση στο Μόναχο και το λυτρωτικό ταξίδι της επιστροφής.

Η πορεία στο άγνωστο για την οικογένεια του μεγαλέμπορου σιτηρών Λάμπου Κυριακίδη, είναι μια ιστορία μέσα στην πραγματική ιστορία, που θα σας συναρπάσει.
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Θεόδωρος Δεύτος γεννήθηκε το 1957 στο Μαυρόπουλο Πωγωνίου Ιωαννίνων.
Σπούδασε Μαθηματικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε στην δημόσια εκπαίδευση από το 1986-2015. Εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Ιλίου από το 2006. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου ( 2001-2011), Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού του δήμου Ιλίου την περίοδο 2008-2010 & Πρόεδρος του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού και Άθλησης από το 2010-2014.

Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 2004.

Έγραψε τα εξής βιβλία:
(2015) Τραπεζούντα, Το διαμάντι της Ανατολής, Ωκεανός
(2011) Μήπως αγάπησα λάθος πατρίδα;, Μπουκουμάνης
(2008) Σμύρνη, συγγνώμη, Εκδόσεις Καστανιώτη
(2006) Μη ρωτάς γιατί, Δωδώνη
(2004) Ο ηπειρώτικος γάμος, Ιδιωτική Έκδοση


Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Ο Γορτυνιακός Σύνδεσμος Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄» σας προσκαλεί στον εορτασμό του προστάτη του, Αγίου Γρηγορίου του Ε.

       ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄»
Ερενστρώλε 31 – 35 Πάτρα, Τ.Κ. 26224, Τηλ.: 6932 382083 – 6944 270813
Fax: 2610 – 316112 - email: gortiniakospatra@yahoo.gr  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Γορτυνιακός Σύνδεσμος Πατρών «Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄» σας προσκαλεί στον εορτασμό του προστάτη του, Αγίου Γρηγορίου του Ε, ανήμερα της μνήμης του, Κυριακή 10 Απριλίου στον Ιερό Ναό Παντανάσσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-  8.00π.μ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία μετ αρτοκλασίας.
-  Πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κ.κ. Χρυσόστομο.
- Λιτάνευση της εικόνος του Αγίου έως την προτομή Του στη πλατεία, έμπροσθεν του Ναού της
Παντανάσσης, και επιμνημόσυνος δέηση.
- Κατάθεση Στεφάνων.
-Προσφορά καφέ-αναψυκτικών υπό του Συνδέσμου στη πλατεία Γεωργίου (εντός στοάς) στο καφέ «lennon».

Πάτρα, 30/3/16
Εκ του Δ.Σ.

                Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γ. Γραμματέας                      Παναγιώτης Παπαγιαβής                                      Νικόλαος Σαββόπουλος


Υ.Γ. Παρακαλούμε τα μέλη και τους φίλους του Συνδέσμου για τη παραμονή τους έως το πέρας των εκδηλώσεων στο Ιερό Ναό Παντανάσσης, για τη λήψη της ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ φωτογραφίας.


Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

«ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ …»


 
«Η ΜΙΚΡΗ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑ»
Ελαιογραφία της Μαρίας Κολοβού Ρουμελιώτη

«ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ …»

Ω!  αγνότητα
κρίνο λευκό
της ψυχής σου τυλίγει 
το στέμμα.

Μέσα στο φως
ωριμάζει ο καρπός
της αγάπης αγγίζει 
τη φλέβα.

Προστασίας φρουροί
λουσμένοι ανθοί
με της νιότης
το  άδολο βλέμμα.

Μην αφήσεις καμιά
κηλίδα ντροπής
να  σου κλέψει 
το απέριττο  κέρμα.... 

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Μαρία Κολοβού Ρουμελιώτη

Μια Κριτική ματιά στο ποιήμα της Μαρίας Κολοβού Ρουμελιώτη:«ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» από τον Γεράσιμο Μ. Λυμπεράτο


Μπορεί η ποίηση στα χέρια του κάθε ποιητή να εκφράζει διαφορετικά πράγματα, που τα ενώνει όμως όλα ο λόγος και η τέχνη κι έτσι να μιλάμε ανεμπόδιστα για λογοτεχνία.
 Όμως υπάρχουν και ποιήματα που ξεπερνούν τα όρια της πλατιάς έννοιας της  ποίησης, όταν αυτά αναφέρονται σε αξίες, ανθρώπινες αξίες, που η σκληρή πραγματικότητα τις τραυματίζει θανάσιμα ή τις αφήνει να ψυχοραχούν αβοήθητες στα νεκρικά κρεβάτια, ενός παράλογου κόσμου.
Το παιδί λοιπόν στα χέρια της Ειρήνης, στα χέρια του πολέμου, αντανακλά το πραγματολόγιο της ποιήτριας, στην συγκεκριμένη περίπτωση, σε ότι αφορά το πνεύμα που αφήνεται να διεισδύει σε ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα όπως ο πόλεμος, και να κάνει κρίσεις και συγκρίσεις.
Το ποίημα της Μαρίας Κολοβού – Ρουμελιώτη «Στα παιδιά της Ειρήνης και του πολέμου» δεν είναι τίποτε άλλο από μια έκθεση συναισθημάτων θετικών- διαμαρτυρίας, παράπονου, και απευθύνεται έμμεσα στην ανθρώπινη συνείδηση να επιλέξει ανάμεσα «στα θεία δώρα της ειρήνης»  ή την παράδοσή της    «στο ναρκοπέδιο με σπάργανα τα βόλια». Να διαλέξει ανάμεσα στην ζωή ή τον θάνατο.
Ένα γιομάτο ευαισθησία  ποίημα,  όπου η τρυφερότητα (διαφορετική μεν αλλά πάντα τρυφερότητα) πηγάζει από τους κτύπους  της καρδιάς των παιδιών αυτών που μεγαλώνουν σε συνθήκες Ειρήνης κι αυτών που βιώνουν τον πόλεμο.

Γεράσιμος Μ. Λυμπεράτος
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

(Αφιερωμένο στα παιδιά όλου του κόσμου)

untitled
Ρόδινα  τριανταφυλλάκια αναθρεμμένα  με το  δροσό φιλί της μάνας
λούζονται το μύρο της Αγάπης,
νίβονται τις δροσοστάλες της χαράς,
κοινωνούν της Ειρήνης τα Θεία δώρα κι Ευαγγελίζονται
πρόσφορο Ευτυχίας  απ’ του ήλιου το χέρι.
Λαμπερά αστράκια, λάμπουν τις αφέγγαρες νύχτες
του κήπου μας.  Πλουμίδια, μαργαριτάρια ενδότερης Ευλογίας
ξέρουν να γελούν το πρωί,
να ξυπνούν με γλυκά ταχταρίρματα,
να μεθούν με ξάστερο ουρανό
και  να δωρίζουν της ζωής παιχνίδια.
 Αν δείτε δυο αστράκια να φιλιούνται την αυγή,
είναι επειδή  τα ρόδινα τριανταφυλλάκια μου ξύπνησαν με τραγούδια.
Αν δείτε μεθυσμένο τον Αυγερινό,
είναι επειδή τα ρόδινα τριανταφυλλάκια μου χαίρονται τα δροσά φιλιά μου.
Αν δείτε  τον Ήλιο  να παίζει μαζί τους κρυφτό,
είναι επειδή ανακάλυψαν της Ειρήνης τα δώρα.
images0YLQQ97C
Αν δείτε κι εμένα θλιμμένο, είναι επειδή
τα ρόδινα τριανταφυλλάκια μου δεν γεύτηκαν ξέγνιαστο πρωί,
δεν ξύπνησαν με τραγούδια,
δεν  μέθυσαν με ξάστερο ουρανό,
δεν έπαιξαν με τα παιχνίδια του ήλιου στα φυλλώματα,
παρά, ξαρμάτωτα κλίθηκαν να παραδοθούν σε ναρκοπέδιο,
με σπάργανα, τα βόλια…
 9 Ιανουαρίου 2014
Μαρία Κολοβού Ρουμελιώτη
https://vrysoulesgnosis.wordpress.com

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Το Βιβλιοπωλείο Discoνer your Way Και οι Εκδόσεις Πατάκη προσκαλούν τους Πατρινούς σε μία συνάντηση με τον συγγραφέα Μισέλ Φάϊς τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και Αφορμή το νέο του μυθιστόρημα με τίτλο "Από το πουθενά".

Το Βιβλιοπωλείο Discoνer your Way Και οι Εκδόσεις Πατάκη
προσκαλούν τους Πατρινούς σε μία συνάντηση με τον συγγραφέα Μισέλ Φάϊς τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 και Αφορμή το νέο του μυθιστόρημα με τίτλο "Από το πουθενά".

Τον Συγγραφέα θα παρουσιάσουν οι:
Κατερίνα Κωστίου, καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών
Και Βασίλης Λαδάς, ποιητής και πεζογράφος


Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει
η ηθοποιός Αλεξία Καλτσίκη.


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Βυζαντινό»
(Πεζόδρομος Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα, Τηλ.: 2610.24.30.00).
Ο Μισέλ Φάις (Κομοτηνή, 1957) είναι υπεύθυνος των σελίδων βιβλίου στην "Εφημερίδα των Συντακτών" και διδάσκει δημιουργική γραφή ("Σχόλη" στις Εκδόσεις Πατάκη & Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Το 2000 τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Διηγήματος. 
Πεζογραφία: "Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου" (1994· αναθεωρημένη επανέκδοση Πατάκης, 2005), "Απ' το ίδιο ποτήρι" (1999· αναθεωρημένη επανέκδοση Πατάκης, 2011), "Aegypius Monachus" (2001· αναθεωρημένη επανέκδοση Πατάκης, 2013), "Το μέλι και η στάχτη του Θεού" (2002), "Ελληνική αϋπνία" (2004), "Πορφυρά γέλια" (2010), "Kτερίσματα" (2012), "Από το πουθενά" (2015). Το μυθιστόρημα "Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου μεταφράστηκε στα γαλλικά και στα ρουμάνικα, η συλλογή διηγημάτων "Απ' το ίδιο ποτήρι και άλλες ιστορίες" στα γαλλικά, ισπανικά και αγγλικά. Διηγήματά του συμπεριλήφθηκαν σε ισπανικές, γερμανικές, αγγλικές, γαλλικές, τσέχικες και κινεζικές ανθολογίες και δημοσιεύτηκαν σε αμερικανικά περιοδικά.
Μετάφραση: "Χαϊκού για τη βροχή, το χιόνι, τον άνεμο, τον ήλιο, το φεγγάρι" (με εικόνες του Χρόνη Μπότσογλου, Μπάστας Πλέσσας, 1994). 
Θέατρο: "Το παγκάκι του κανένα" (Θέατρο 104, 2014, σκην. Αλεξία Καλτσίκη), "Είμαι αριστερόχειρ ουσιαστικά" (Παράσταση για τον Μανόλη Αναγνωστάκη. Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου, 2012, Θέατρο Θησείον, 2012, δραματουργική επεξεργασία, σκην. Αλ. Καλτσίκη), "Κάποιος να τους πονέσει" (24hour plays Athens, 2012, σκην. Κ. Μπερδέκα), "Πουπουλένιο τίποτα" (Εθνικό Θέατρο - Αναγνώσεις, 2011, σκην. Ν. Κουρής-Μ. Καλλιμάνη-Αλ. Καλτσίκη), "Μετά τις τελευταίες μας λέξεις" (Συνεργείο, 2011, σκην. Λ. Μελεμέ), "Πέστροφα Δουνάβεως" (Φεστιβάλ Φιλίππων, 2010, σκην. Λ. Μελεμέ), "Το κίτρινο σκυλί" (Από Μηχανής Θέατρο, 2009, σκην. Λ. Μελεμέ, Θέατρο Αμαλία, 2011, σκην. Α. Σπυριδάκης, ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, 2013, σκην. Παν. Μέντης, Θεατρική Ομάδα Pinata, 2014, Ναύπλιο), "Ελληνική αϋπνία" (Θέατρο Εμπρός, 2006, σκην. Ρ. Πατεράκη), "Η πόλη στα γόνατα" (Θέατρο Αμόρε-Δοκιμές, 2006, σκην. Θ. Αναστόπουλος), "Αντρόγυνα" (Μονόλογοι Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, Θέατρο Μεταξουργείο, 2003, σκην. Π. Χούρσογλου).
Κινηματογράφος: Συνεργάστηκε με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο στο σενάριο των ταινιών "Delivery" (Επίσημη Συμμετοχή Φεστιβάλ Βενετίας και Μόντρεαλ, 2004), "Αθήνα-Κωνσταντινούπολη" (2008) και "Η κόρη του Ρέμπραντ" (2015). 
Φωτογραφία: Ύστερο βλέμμα, 1996 και Η πόλη στα γόνατα, 2002 (Λευκώματα και ατομικές εκθέσεις στον Χώρο Τέχνης 24). Συμμετείχε στη Photosynkyria 2003 και έλαβε μέρος στις εξής ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας-ζωγραφικής: "Καλοκαίρι, μια συνάντηση" (με τους Κώστα Παπανικολάου και Τάσο Μαντζαβίνο, Χώρος Τέχνης 24, 2006), "Αυτοπροσωπογραφία ενός άλλου" (με τον εικαστικό Τάσο Μαντζαβίνο, Χώρος Τέχνης 24, 2007), "Κτερίσματα" (με τους Καλλιόπη Ασαργιωτάκη και Τάσο Μαντζαβίνο, Χώρος Τέχνης 24, 2013). 
Επιμέλεια: Ασχολήθηκε με τη φιλολογική και καλλιτεχνική αποκατάσταση του Τζούλιο Καΐμη (7 τίτλοι). Έχει επιμεληθεί πολλούς συλλογικούς τόμους λογοτεχνίας και εικαστικά λευκώματα. Τελευταία διευθύνει τις εξής σειρές: "Η κουζίνα του συγγραφέα/σκηνοθέτη/ιστορικού/αρχιτέκτονα" (εξομολογητική σειρά από προσωπικότητες της λογοτεχνίας, της τέχνης και της δημόσιας ζωής-9 τόμοι), "Hotel/Ένοικοι Γραφής" (πανελλήνιος θεματικός διαγωνισμός διηγήματος - 7 συναπτά χρόνια, 7 τόμοι).

Ο Γίργκεν Μπανσέρους, ο «πατέρας» του αγαπημένου ήρωα, ντεντέκτιβ Κλουζ έρχεται στο βιβλιοπωλείο Discover your Way (Πατρέως 30) για να γιορτάσουμε μαζί του την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου με έναν ξεχωριστό τρόπο.


Το βιβλιοπωλείο Discover your Way (Πατρέως 30) γιορτάζει την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου με έναν ξεχωριστό καλεσμένο. Ο Γίργκεν Μπανσέρους, ο «πατέρας» του αγαπημένου ήρωα, ντεντέκτιβ Κλουζ, έρχεται για μια μοναδική εμφάνιση στην Πάτρα και μαζί του φέρνει όχι μόνο τα τελευταία νέα του Κλουζ αλλά και τους δυο καινούργιους του φίλους, τη Μίλι και τον Μάγκνους.

Την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 στις 19.00 θα βρεθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Βυζαντινό»(Ρήγα Φεραίου 106, Πάτρα, τηλ.: 2610 243000)
Σε αυτή την συνάντηση τα παιδιά, μαζί με παιδαγωγούς και εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού από το θεατρικό Εργαστήρι ΟροΠαίδιο:
Θα ακολουθήσουν τα ίχνη του Κλουζ,
Θα παρακολουθήσουν τις ύποπτες κινήσεις της Μίλι,
Θα περιπλανηθούν στον πύργο του βαρόνου Μάγκνους
για να καταλήξουν σε ύποπτους και να εξιχνιάσουν το δικό τους «αστυνομικό μυστήριο»
Πιο συγκεριμένα οι μικροί φίλοι τιυ Ντεντέκτιβ κλουζ θα απολαύσουν ένα θεατρικό Θεατρικό Παιχνίδι με τίτλο: «Το πιο μυστηριώδες μυστήριο!»
«Σας περιμένουμε να γνωρίσουμε τους φίλους του Κλουζ μέσα από ένα παιχνίδι φαντασίας και παρατηρητικότητας! Από στιγμή σε στιγμή, καταφθάνουν στην παρέα μας …οι διάσημοι Ντεντέκτιβ, η Μίλι το αστραπιαίο κορίτσι, ο Μάγκνους , ο επιτυχημένος εφευρέτης και φυσικά ο Μαξ, ένας σκύλος για όλες τις δουλειές!
Όλοι τους ανυπομονούν να μας αποκαλύψουν τα μυστικά τους …Είναι πανέτοιμοι
να μοιραστούν μαζί μας, όλα εκείνα τα στοιχεία… που χρειάζεται να έχει ένας ντεντέκτιβ για να μπορεί να λύσει μια υπόθεση και… ποιος ξέρει, ίσως χρειαστεί να λύσουμε κι εμείς το δικό μας μυστήριο!
Από την ομάδα Παιδαγωγών & Εμψυχωτών
του Χώρου Καλλιτεχνικών Αναρριχήσεων “ ΟροΠαίδιο”»
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη ενώ ο Ντεντέκτιβ κλουζ θα μοιράσει στους μικρούς του φίλους δώρα!
--
Με εκτίμηση
Για το Βιβλιοπωλείο "DiscoverYourWay"
Ηλεκτρονικά Μέσα Διασκέδασης Α.Ε.
Πατρέως 30
Πάτρα
Τ.Κ.26221
Τηλ.:2610624916
Fax :2610624927
Facebook/discoveryourway

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

«ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ» ένα ποίημα της Μαρίας Κολοβού Ρουμελιώτη


«Στα παιδιά της ειρήνης και του πολέμου»

Ρόδινα  τριανταφυλλάκια αναθρεμμένα  με το  δροσό φιλί της μάνας
λούζονται το μύρο της Αγάπης, 
νίβονται τις δροσοστάλες της χαράς,
κοινωνούν της Ειρήνης τα Θεία δώρα κι Ευαγγελίζονται 
πρόσφορο Ευτυχίας  απ’ του ήλιου το χέρι.
Λαμπερά αστράκια, λάμπουν τις αφέγγαρες νύχτες  
του κήπου μας.  Πλουμίδια, μαργαριτάρια ενδότερης Ευλογίας
ξέρουν να γελούν το πρωί,
να ξυπνούν με γλυκά ταχταρίσματα,
να μεθούν με ξάστερο ουρανό 
και  να δωρίζουν της ζωής παιχνίδια.

Αν δείτε δυο αστράκια να φιλιούνται την αυγή,
είναι επειδή  τα ρόδινα τριανταφυλλάκια μου ξύπνησαν με τραγούδια.
Αν δείτε μεθυσμένο τον Αυγερινό,
είναι επειδή τα ρόδινα τριανταφυλλάκια μου χαίρονται τα δροσά φιλιά μου.
Αν δείτε  τον Ήλιο  να παίζει μαζί τους κρυφτό,
είναι επειδή ανακάλυψαν της Ειρήνης τα δώρα.
Αν δείτε κι εμένα θλιμμένο, είναι επειδή
τα ρόδινα τριανταφυλλάκια μου δεν γεύτηκαν ξέγνιαστο πρωί,
δεν ξύπνησαν με τραγούδια,
δεν  μέθυσαν με ξάστερο ουρανό,
δεν έπαιξαν με τα παιχνίδια του ήλιου στα φυλλώματα,
παρά, ξαρμάτωτα κλίθηκαν να παραδοθούν σε ναρκοπέδιο,
με σπάργανα, τα βόλια...

9 Ιανουαρίου 2014

Μαρίας Κολοβού Ρουμελιώτη


16ος Ετήσιος Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης, του Λογοτεχνικού περιοδικού «Κελαινώ», (2016)

16ος Ετήσιος (2016) Διεθνής Διαγωνισμός Ποίησης, του Λογοτεχνικού περιοδικού «Κελαινώ» με θέμα: Στα στενά της ανέχειας

Συμμετοχή μ’ ένα ποίημα, (ανέκδοτο και αδημοσίευτο οπουδήποτε), γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή , (γραμματοσειρά Times New Roman No 14) στη Νεοελληνική, σε οποιαδήποτε μορφή ποιητικής έκφρασης, όχι περισσότερο  από 32 στίχους, χωρίς οι στίχοι να είναι σε διπλό διάστημα και οπωσδήποτε  μόνο μία σελίδα Α4 το γραπτό σας.
Στέλνετε τις συμμετοχές σας, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, με απλό ταχυδρομείο (όχι συστημένο) έως 31 Μαΐου 2016 (σφραγίδα Ταχυδρομείου) προς:

Κυρία Παναγιώτα Ζαλώνη,
Ζαλόγγου 16,
Ίλιον, 131 23, Αθήνα.
Για τον Ποιητικό διαγωνισμό. 

Ως αποστολέα βάζετε το ψευδώνυμό σας και όχι τα πραγματικά σας στοιχεία. 
Στο φάκελο αποστολής εσωκλείετε κι ένα μικρότερο κλειστό φάκελο, όπου είναι γραμμένο, απ’ έξω, το ψευδώνυμό σας (μονολεκτικό) και μέσα, σε χαρτί, γραμμένα  (όχι χειρόγραφα):  ψευδώνυμο, ονοματεπώνυμο, τίτλος ποιήματος, e-mail, σταθερό τηλέφωνό και την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας.
Το ποίημα, μέχρι 32 στίχους, με σωστή ορθογραφία και σημεία στίξεως, να είναι γραμμένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, στη μία πλευρά της σελίδας, όπου πάνω δεξιά αναγράφετε το ψευδώνυμο, χωρίς  φωτογραφίες, ζωγραφιές κλπ.  Μη συνοδεύετε τα στοιχεία σας με βιογραφικό, λειτουργεί αρνητικά.
Τα αποσταλλέντα έγγραφα δεν επιστρέφονται, η δε κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού θεωρείται οριστική.

Για περισσότερες πληροφορίες: Παναγιώτα Ζαλώνη: τηλ. 2105026859 (10.00 - 12.00), καθημερινές.